Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1098
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 2010-08-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2011:640
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.

2 §   Samtycke i samband med översvämningsbekämpning enligt artikel 6 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3 §   Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska övervaka vattenföringen enligt artikel 7 i gränsälvsöverenskommelsen.

4 §   Havs- och vattenmyndigheten är svensk bevakningsmyndighet enligt artikel 17 i gränsälvsöverenskommelsen.

Regeringen kan på anmälan av Havs- och vattenmyndigheten förordna att en annan myndighet ska vara bevakningsmyndighet i ett visst ärende. Förordning (2011:640).

5 §   Den myndighet som har särskild sakkunskap som behövs för att fullgöra bevakningsmyndighetens uppgifter ska hjälpa till med den kunskapen, om bevakningsmyndigheten begär det.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.