Till innehåll på sidan

Förordning (2009:1483) om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

SFS nr: 2009:1483
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-12-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,4 procent för år 2010.