Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2009:1237
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2009-11-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:782
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

2 §   Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 531 kronor exklusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 165 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2023:782).

3 §   Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.