Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2008:347
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2008-05-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1068
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns föreskrifter om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Med region avses i denna förordning även kommun som inte ingår i en region. Förordning (2019:1068).

2 §   Migrationsverket ska till berörd region lämna uppgifter om utlänningar som omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och som har etablerat boende inom regionen eller som i annat fall vistas inom regionen.

Uppgifter enligt första stycket ska avse namn, födelsedatum, adress, språk, hemland, ärendenummer hos Migrationsverket och, i förekommande fall, telefonnummer och e-postadress samt familjemedlemmar. Förordning (2019:1068).

3 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för asylsökande m.fl.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.