Till innehåll på sidan

Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:1430
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-12-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,1 procent för år 2007.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.