Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:796
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 1998-06-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1869
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om samordning av statliga myndigheters inköp i syfte att åstadkomma besparingar för staten.

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
Förordning (2010:1869).

2 §   För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar beaktas.

3 §   En myndighet skall använda de avtal som avses i 2 § om myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre.

4 §   Kammarkollegiet ska verka för att avtal som avses i 2 § träffas. När en myndighet avser att upphandla utan att använda de avtal som avses i 2 §, ska Kammarkollegiet underrättas om skälen till detta. Förordning (2010:1869).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.