Till innehåll på sidan

Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1314
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1998-09-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2003:1001
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet att ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2003:1001).


Övergångsbestämmelser

2003:1001

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i andra stycket gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.