Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:1148
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1993-10-28
Ändrad: t.o.m. SFS 1997:782
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning meddelas föreskrifter om beräkningen av den egenavgift som tillståndshavaren enligt 8 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst skall betala vid resa med riksfärdtjänsten. Förordning (1997:782).

2 §   Oavsett vilket färdmedel som faktiskt används skall det kortaste vägavståndet mellan de orter där resan börjar och slutar läggas till grund för beräkningen av egenavgiften. Vid båtresa skall det kortaste avståndet mellan hamnarna räknas som vägavstånd.

Vid resa till och från Gotland skall för sjösträckan följande vägavstånd gälla: Nynäshamn--Visby 150 kilometer, Oskarshamn--Visby 120 kilometer.

3 §   Egenavgiften skall uppgå till följande belopp.

Vägavstånd i kilometer Egenavgift i kronor

  0-- 100     105
 101-- 125     130
 126-- 150     165
 151-- 175     195
 176-- 200     220
 201-- 225     255
 226-- 250       275
 251-- 275     300
 276-- 300     320
 301-- 350     370
 351-- 400     420
 401-- 450     455
 451-- 500     480
 501-- 600     535
 601-- 750     600
 751-- 1 000     655
1 001--1 250     680
1 251--1 500     700
1 501 och längre     755
Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av egenavgift.
Förordning (1996:1094).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.