Till innehåll på sidan

Förordning (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1991:1319
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1991-10-03
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:513
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 16 april 1991 skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning bifogas denna förordning som bilaga.

2 §   Tullverket får meddela föreskrifter som avses i artikel 17 punkten 1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:513).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.