Till innehåll på sidan

Förordning (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1978:218
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1978-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Patent- och registreringsverket är internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt den konvention om patentsamarbete som avslutades i Washington den 19 juni 1970, och i den omfattning som bestäms i avtal med internationella byrån inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån). Förordning (2019:21).

2 §   Ärenden som Patent- och registreringsverket ansvarar för enligt 1 § handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna, avtalet med Internationella byrån och i övrigt enligt allmänna regler för verksamheten hos verket.
Förordning (2019:21).

3 §   För handläggningen av de ärenden som anges i 2 § får Patent- och registreringsverket ta ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med Internationella byrån.
Förordning (2019:21).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.