Till innehåll på sidan

Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1976:929
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1976-12-09
Ändrad: t.o.m. SFS 1987:1090
Övrig text: Bilaga 3 ändrad genom SFS 1987:1090. Bilagorna finns inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Det mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 18 december 1972 ingångna avtalet om ömsesidigt bistånd i tullfrågor med de ändringar som framgår av avtalet den 31 oktober 1975 om ändring i nu nämnt avtal skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Innehållet i avtalen framgår av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Överträdelse av tysk tullag som handlägges enligt lagen om överträdelse av ordningsföreskrifter (Gesetz Vid tillämpningen av avtalen skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 3.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.