Till innehåll på sidan

Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1968:226
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1968-05-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Konungen får medge frihet från tull och skatt eller annan avgift till tullverket på grund av införsel för material, maskiner och andra hjälpmedel samt driv- och smörjmedel och elektrisk kraft, som användes vid uppförande, underhåll och drift av sådan allmän anläggning vid rikets gräns som är gemensam med annat nordiskt land, samt från skatt för tjänster vid uppförande, underhåll och drift av sådan anläggning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.