Till innehåll på sidan

Visbykorvetterna och operativ förmåga

Svar på skriftlig fråga 2017/18:71 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2017/01348/MFI

Försvarsdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M) Visbykorvetterna och operativ förmåga

Lena Asplund har frågat mig hur jag bedömer att ett deltagande med två Visbykorvetter i JEF påverkar Sveriges operativa förmåga, och varför detta inte förankrades i Sveriges riksdag innan beslutet togs.

Ett deltagande i den brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF) tillsammans med andra internationella försvarssamarbeten och styrkeregister bedöms ge positiva effekter för Försvarsmaktens förmåga till att genomföra insatser och operationer tillsammans med andra stater.

Den 13 juni 2017 informerade jag Försvarsutskottet om regeringens avsikt att ansluta sig till JEF, under förutsättningen att Sverige skulle erhålla en inbjudan från Storbritannien om att ansluta sig till den brittiskledda snabbinsatsstyrkan.

Jag informerade även att JEF i grunden är en brittisk resurspool bestående av förband från samtliga stridskrafter. Förbandsenheter väljs och tillförs beroende på vilken insats som ska genomföras. JEF kan bl.a. ställas till förfogande för operationer som genomförs av FN, EU eller Nato.

Jag vill dock understryka att det inte finns någon skyldighet för regeringen att förankra i riksdagen om bidrag till styrkeregister. Anmälan om svenska bidrag till styrkeregister beslutas av regeringen efter hörande av Försvarsmakten. En anmälan till ett styrkeregister innebär inte ett bindande åtagande att delta i en framtida militär insats. Beslut om deltagande med en väpnad styrka i en militär insats förutsätter riksdagens godkännande enligt 15 kap. 16 § regeringsformen.

Stockholm den 18 oktober 2017

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga 2017/18:71 av Lena Asplund (M) (Besvarad 2017-10-05)

Fråga 2017/18:71 Visbykorvetterna och operativ förmåga

av Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Regeringen har i dag, enligt medierna, beslutat att Sverige ska ställa upp med två Visbykorvetter till den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Moderaterna är i grunden positiva till att Sverige bidrar till snabbinsatsförband som JEF. Det stärker det svenska försvaret att få samarbeta och öva tillsammans med kvalificerade styrkor från andra länder såsom Storbritannien.

Vad som däremot är problematiskt är att beslutet inte har förankrats med de andra partierna i riksdagen. Detta särskilt i ljuset av att försvarsministerns hantering och förankring av hela frågan med Sveriges deltagande i JEF har varit bristfällig. När det gäller just Visbykorvetterna handlar det också om en resurs som är relativt begränsad och där ett svenskt deltagande i JEF kan påverka det svenska försvarets operativa förmåga.

Utifrån ovan nämnda anledningar borde det ha varit naturligt för försvarsministern att förankra beslutet med övriga partier i riksdagen och i den kontexten även föra en diskussion om hur försvarets operativa förmåga påverkas. 

Min fråga till försvarsministern är följande:

 

Hur bedömer försvarsministern att ett deltagande med två Visbykorvetter i JEF påverkar Sveriges operativa förmåga, och varför förankrades inte detta i Sveriges riksdag innan beslutet togs?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.