Till innehåll på sidan

Upphävda uppehållstillstånd och återsändande av syrier

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2541 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2020/21:2541 av Björn Söder (SD)

Upphävda uppehållstillstånd och återsändande av syrier

Björn Söder har frågat mig om jag delar den danska statsministerns uppfattning och om Sverige kommer att agera i likhet med Danmark, och om inte, varför.

I frågan åberopas medieuppgifter som gör gällande att Danmarks statsminister anser att flera områden runt den syriska huvudstaden nu är tillräckligt säkra och att hundratals flyktingar kommer att få sina uppehållstillstånd upphävda och skickas tillbaka till Syrien under de kommande månaderna.

Det är Migrationsverkets uppgift som självständig myndighet att bedöma skyddsbehov och besluta om uppehållstillstånd i Sverige enligt utlänningslagens bestämmelser. Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur lagen bör tolkas och är styrande för myndighetens arbete.

I Migrationsverkets reviderade rättsliga ställningstagande den 1 februari 2021 (RA004/2021), som gäller prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien, konstaterar Migrationsverket att det för närvarande saknas grund att återkalla en statusförklaring p.g.a. upphört skyddsbehov med anledning av det förbättrade säkerhetsläget i Syrien. Bedömningen av om ett skyddsbehov har upphört görs enligt bestämmelser och kriterier i utlänningslagen och i enlighet med EU:s skyddsgrundsdirektiv. I sammanhanget kan även nämnas att Danmark inte deltagit i antagandet av skyddsgrundsdirektivet, som därmed inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark. De bestämmelser och kriterier som gäller vid bedömningen om ett skyddsbehov har upphört skiljer sig från de som gäller vid bedömningen om skyddsbehov föreligger vid en ansökan om statusförklaring. Vid bedömning av återkallelse på grund av upphört skyddsbehov med anledning av en förbättrad säkerhetssituation i ett land kan endast väsentliga och bestående förändringar beaktas. Migrationsverket bedömer att sådana väsentliga och bestående förändringar vad gäller förhållandena i Syrien inte har kommit till stånd.

Stockholm den 21 april 2021

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2020/21:2541 av Björn Söder (SD) (Besvarad 2021-04-15)

Fråga 2020/21:2541 Upphävda uppehållstillstånd och återsändande av syrier

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Tidningen Samtiden rapporterar om att hundratals syriska flyktingar i Danmark nu kommer att få sina uppehållstillstånd upphävda och att de ska skickas tillbaka till Syrien under de kommande månaderna. Det sa nämligen den socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen i en partiledardebatt i Folketinget. Danmark har bedömt att flera områden runt den syriska huvudstaden nu är tillräckligt säkra för flyktingar att återvända hem. Och det är därför syrier från dessa områden får uppehållstillstånden indragna.

Det var ordföranden för Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, som frågade om statsministern går med på att flyktingar ska skickas tillbaka om deras hemland anses vara säkert. S-ledaren och statsministern svarade:

”Jag delar analysen helt. Och jag tycker att det är lika logiskt som det är uppenbart. Om du är flykting beror det på att du har ett behov av skydd. Och om detta behov försvinner för att du inte förföljs individuellt eller det inte finns några allmänna omständigheter som kräver skydd, så måste du naturligtvis återvända till det land du kommer från. Och använd sedan pausen, freden och de möjliga kompetenser du har fått i Danmark för att bygga ditt eget hemland. Det borde ha varit grunden för den danska flyktingpolitiken från början.”

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Delar ministern den danska statsministerns uppfattning, och kommer Sverige att agera i likhet med Danmark, och om inte, varför?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.