Till innehåll på sidan

Tillbakadragande av erkännandet av Palestina som stat

Svar på skriftlig fråga 2022/23:72 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
UD2022/ 16640 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:72 av Björn Söder (SD)
Tillbakadragande av erkännandet av Palestina som stat

Björn Söder har frågat mig om jag har för avsikt att dra tillbaka erkännandet av Palestina som stat och om inte, varför.

Regeringen anser att beslutet den 30 oktober 2014 att erkänna Palestina var olyckligt. Beslutet var prematurt.

Regeringen har inte för avsikt att dra tillbaka erkännandet. Erkännande av stater är en fråga där Sveriges agerande bör präglas av kontinuitet och som inte lämpar sig för förändringar från en regering till en annan.

Stockholm den 29 november 2022

Tobias Billström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.