Till innehåll på sidan

Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1441 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fö2016/00990/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M) om svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Hans Wallmark har frågat mig om jag har för avsikt att under 2016 ge besked om svenskt deltagande i det i inriktningspropositionen utpekade JEF, Joint Expeditionary Force.

Sverige bedriver en säkerhets- och försvarspolitik som kombinerar en förstärkt nationell försvarsförmåga med fördjupade försvarspolitiska samarbeten med länder och organisationer i vår närhet. Regeringen anser att Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten med tyngdpunkt i norra Europa. Vi strävar också efter tillgång till de mest avancerade och komplexa övningarna, vilket är viktigt för Försvarsmakten – för den egna utvecklingen, interoperabiliteten och förmågan att bidra effektivt i kvalificerade internationella krishanteringsoperationer. JEF omnämns i den försvarspolitiska inriktningspropositionen som ett exempel på denna typ av samarbete. Därtill är det ett prioriterat samarbete för våra grannar i Norden och Baltikum.

I samband med mitt besök i London i juni fick jag mer information om JEF. Min avsikt är att tillsammans med Finland analysera frågan om ett deltagande. Vid behov avser regeringen att återkomma till riksdagen i frågan.

Stockholm den 25 juli 2016

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M) (Besvarad 2016-07-08)

Fråga 2015/16:1441 Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har ingått ett omfattande samarbetsprogram med Storbritannien på försvarsområdet. I programmet ingår 53 olika punkter. Det tidigare i bland annat inriktningspropositionen utpekade Joint Expeditionary Force (JEF) ingår dock inte. I grunden handlar det om att kunna ta del av kvalificerad övningsverksamhet. Det är också ett sätt att bygga tillit och tydligt visa landets ansvarstagande i samverkan med andra runt Östersjön och i Nordeuropa. Från regeringshåll har sagts att frågan om deltagande nu ska analyseras tillsammans med Finland.

 

Har försvarsministern, efter att ha tittat på detta tillsammans med Finland, för avsikt att under 2016 ge besked om svenskt deltagande i det i inriktningspropositionen utpekade JEF, Joint Expeditionary Force?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.