Till innehåll på sidan

Svensk kultur

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1120 besvarad av Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Svar på fråga 2021/22:1120 av Tobias Andersson (SD)
Svensk kultur

Tobias Andersson har frågat mig om det är min uppfattning att det finns en svensk kultur, och hur jag avser att verka för att värna om denna.

Av de nationella kulturpolitiska målen framgår att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Målen, som riksdagen beslutat om, utgör grund för regeringens arbete med att stödja och främja den kultur och det kulturarv som finns i Sverige.

Kulturpolitikens uppgift är att stödja konstnärligt skapande i olika former, att skapa förutsättningar för att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, att bidra till att människor i hela landet har möjlighet att ta del av ett rikt och mångsidigt kulturutbud samt att medverka till att kulturen kommer fler till del.

Det är inte politikens uppgift att definiera kulturbegreppet. Det är dock otvivelaktigt så att kultur formas i ett utbyte av olika influenser och intryck., vilket är något som även skett genom historien. Kulturell interaktion och kulturellt utbyte har alltid haft en grundläggande betydelse för samhällets utveckling.

Stockholm den 2 mars 2022

Jeanette Gustafsdotter

Skriftlig fråga 2021/22:1120 av Tobias Andersson (SD) (Besvarad 2022-02-18)

Fråga 2021/22:1120 Svensk kultur

av Tobias Andersson (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

Under riksdagens frågestund torsdagen den 17 februari fick kulturministern frågan från Moderaternas Kristina Axén Olin om det finns svensk kultur och vad det i sådana fall är. Kulturministern har en något bristfällig historik när det kommer till att leverera raka, tydliga och korrekta svar under sin hittills korta tid som statsråd – så blev fallet även denna gång. Kulturministerns svar löd:

”Det finns någonting som heter kultur i Sverige. Det är det absolut viktigaste för mig. Det ska finnas kultur över hela landet för alla, oavsett bakgrund. Det är a och o.”

Hon hann även ta avstånd från hat och hot samt ta ställning för fria medier. Ett svar, absolut, men definitivt inte ett svar på den ställda frågan. 

Det borde inte vara kontroversiellt för Sveriges kulturminister att konstatera att det finns svensk kultur och åtminstone ge ett par exempel på denna. Frågan är annars vilken kultur som Sveriges kulturminister ska arbeta med och kring?

Mot denna bakgrund önskar jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter följande:

 

Är det ministerns uppfattning att det finns en svensk kultur, och hur avser ministern att verka för att värna om denna?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.