Till innehåll på sidan

Statsrådens relation till riksdagens ledamöter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1781 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ju2022/02355 Ju2022/02356 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1779 av Markus Wiechel (SD)
Statsrådens beteenden på sociala medier,
och på fråga 2021/22:1781 av Björn Söder (SD)
Statsrådens relation till riksdagens ledamöter

Markus Wiechel har frågat statsministern var hon menar att gränsen går för vad hennes statsråd får säga om politiska motståndare på sociala medier, och om hon avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av vad som framförs i frågan. Björn Söder har frågat statsministern om hon avser att vidta några åtgärder med anledning av det som har skett och tillse att statsråden verkar i god relation till riksdagens ledamöter. Frågorna ställs mot bakgrund av ett inlägg på Twitter av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Frågorna har överlämnats till mig.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Den fria åsiktsbildningen säkerställs bl.a. genom ett starkt skydd för yttrandefriheten och informationsfriheten. Det är rättigheter som gäller för var och en såväl offline som online. Dessa gäller självklart också statsråd.

Konstitutionsutskottet har flera gånger granskat uttalanden som gjorts av statsråd och återkommande framhållit att statsråd i likhet med alla andra medborgare har rätt att göra uttalanden i olika sammanhang. Givetvis gäller detta oberoende av vilka kanaler som används för kommunikationen – även när den sker i sociala nätverk.

Stockholm den 10 augusti 2022

Morgan Johansson

Skriftlig fråga 2021/22:1781 av Björn Söder (SD) (Besvarad 2022-06-30)

Fråga 2021/22:1781 Statsrådens relation till riksdagens ledamöter

av Björn Söder (SD)

till Statsminister Magdalena Andersson (S)

 

Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch intervjuades för några dagar sedan av DN Kultur. I intervjun sade Busch, på goda grunder, att Henrik Schyffert är den värsta kulturupplevelse hon haft. Schyffert blev upprörd och svarade på Instagram med ett citat från Charlie Chaplin om att ”den bästa kritiken jag nånsin fått är att fascisterna hatar mig”. Han hävdade därmed indirekt att Kristdemokraternas partiledare skulle vara ”fascist”.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, som gjort sig känd på Twitter för piska upp stämningen mot sina meningsmotståndare genom olika hätska utfall, länkade till Schyfferts Instagrampostning på Twitter och skrev: ”Japp precis min take. Tack Schyffert. ’#Den bästa kritik jag någonsin fått är att fascisterna hatar mig’”

Statsminister Magdalena Andersson är regeringschef och därmed ansvarig för regeringens relation till riksdagen. Även om hon inte gillar alla partiledare så kommer en värdighet med rollerna. Man behandlar varandra artigt och vänligt hela tiden även om man inte är vänner. Ansvaret, och etiketten, finns alltså sedan gammalt. Alla ledamöter, framför allt partiledare, är representanter för folket. Därmed har de en rätt till kollegial respekt.

När ett statsråd menar att ett parti leds av en fascist är det något oerhört. Vi kan till döddagar diskutera definitionen av fascism men alla kan nog enas om att det inkluderar avskaffande av demokrati, av mänskliga rättigheter och införande av polisstat, liksom att man slår hårt mot oliktänkande, mot civilsamhället etcetera.

Grunden för en parlamentarisk demokrati är ju att regeringen är ansvarig inför riksdagen. Demokratin som ideologi bygger på att man möts med respekt och i samtal. Själva kittet i en demokrati är just respekten och att man möts.

Statsministern måste förhålla sig till detta. Håller hon med sin minister om att partiledaren för Kristdemokraterna är fascist? Har hon tagit en diskussion om lämpligheten i detta utfall med statsrådet Strandhäll? Kommer hon att se till att Strandhäll och även andra statsråd skärper sig inför valet så debatten sansas?

Av denna anledning vill jag ställa följande fråga till statsminister Magdalena Andersson:

 

Avser statsministern att vidta några åtgärder med anledning av det som har skett och tillse att statsråden verkar i god relation till riksdagens ledamöter?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.