Till innehåll på sidan

Skydd för ryska desertörer och oppositionella

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1228 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX
Ju2022/ 00895 Justitiedepartementet Integrations- och migrationsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1228 av Tony Haddou (V)
Skydd för ryska desertörer och oppositionella

Tony Haddou har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Sverige eller EU ska kunna ge skydd åt ryska oppositionella och desertörer.

Frågan ställs mot bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina.

Inledningsvis vill jag understryka att regeringen kraftfullt fördömer den pågående ryska invasionen av Ukraina. Den är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Ansvaret vilar uteslutande på den ryska statsledningen.

Sverige ska ta sin del av ansvaret för skyddsbehövande människor i en orolig omvärld. Personer som söker asyl i Sverige, oavsett nationalitet och ursprungsland, får en rättssäker och individuell prövning av sitt skyddsbehov. Den som bedöms vara i behov av internationellt skydd beviljas uppehållstillstånd i enlighet med utlänningslagen.


Stockholm den 15 mars 2022

Anders Ygeman

Skriftlig fråga 2021/22:1228 av Tony Haddou (V) (Besvarad 2022-03-08)

Fråga 2021/22:1228 Skydd för ryska desertörer och oppositionella

av Tony Haddou (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Rysslands invasion av Ukraina har tvingat över 1,7 miljoner människor på flykt. För Vänsterpartiet är det är självklart att ge skydd åt dem som nu tvingas fly. Vi välkomnar att Sverige och EU sluter upp och tar emot dem som flyr, även om vi beklagar att unionen inte klarat av att visa samma solidaritet med människor som flyr från bland annat Afghanistan, Irak eller Syrien.

Den ryska invasionen är inte bara ett hot mot den ukrainska befolkningen. Modiga ryska oppositionella som kritiserar invasionen och soldater som vägrar vända sina vapen mot sina grannar riskerar också förföljelse och förtryck.

Asylbeslut tas efter individuell prövning av Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Vänsterpartiet står bakom den ordningen och vill inte se en övergång till politiska asylprocesser, men det finns andra vägar för Sverige och EU att säkerställa att dessa grupper får skydd.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att Sverige eller EU ska kunna ge skydd åt ryska oppositionella och desertörer?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.