Till innehåll på sidan

Lotteri på kredit

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1900 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fi2017/03445/OU

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1900 av Jenny Petersson (M) Lotteri på kredit

Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet att sälja lotter på kredit på den svenska spelmarknaden, och vilka åtgärder som i så fall är aktuella.

I 37 § lotterilagen (1994:1000) finns ett förbud mot att lämna kredit för spel. Lotteriinspektionen kan, om det finns synnerliga skäl, ge undantag från det förbudet. För närvarande pågår en översyn av den svenska spelregleringen. I betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) finns förslag till en ny spelreglering som ska träda i kraft den 1 januari 2019. Betänkandet har remitterats och förslagen bereds i Regeringskansliet. Frågan om kreditförbudet och eventuella möjligheter till undantag från det kommer att behandlas i detta arbete.

Stockholm den 12 september 2017

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga 2016/17:1900 av Jenny Petersson (M) (Besvarad 2017-09-06)

Fråga 2016/17:1900 Lotteri på kredit

av Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Socialdemokraterna tjänar mångmiljonbelopp i en bransch där de själva är med och skriver spelreglerna. A-lotterierna-koncernen, som driver lotterier på den svenska spelmarknaden, ägs av Socialdemokraterna (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Vissa får alltså driva lotteri professionellt trots svenskt spelmonopol.

I Sverige är det olagligt att sälja spel och lotter på kredit. Tanken är att det ska skydda utsatta grupper från skuldsättning. Men Socialdemokraterna och ungdomsförbundet SSU har ett undantag från lagstiftningen sedan 2004. Spelen ska ha allmännyttigt ändamål. Hur rimmar detta med att folk blir skuldsatta? 

”Vi säljer 100 000 lotter i månaden. Det är klart att några kommer hamna snett”, säger Socialdemokraternas partikassör Roger Berzell. Att personer som sedan tidigare har skulder till lotteriet kan fortsätta köpa lotter på kredit beror på att spelbolaget inte är tvingat att göra någon kreditkontroll av sina kunder. Är det då rimligt att fortsätta med prenumerationer och fakturabetalning? Socialdemokraterna har skapat ett kryphål som de själva använder för att sälja lotter på kredit. 

Spellicensutredningen, som tillsattes i december 2015, bereds nu i Regeringskansliet. Samtidigt växer svenskars skulder hos kronofogden på grund av Socialdemokraternas lotterier, och allt fler människor riskerar ett livslångt utanförskap. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att det inte längre ska vara tillåtet att sälja lotter på kredit på den svenska spelmarknaden, och vilka åtgärder är i så fall aktuella?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.