Till innehåll på sidan

Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Svar på skriftlig fråga 2023/24:573 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

Svar på fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Svar på fråga 2023/24:573 av Björn Söder (SD)
Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Björn Söder har frågat om jag avser att göra något uttalande eller vidta några åtgärder med anledning av Kinas agerande som sker i strid mot tidigare överenskommelser.

 

Regeringen har tydligt uttryckt att de ökande spänningarna i Taiwansundet inger oro. Sådana budskap förmedlas såväl offentligt som i dialog med kinesiska företrädare. Det är viktigt, också för Europa, att meningsmotsättningar löses på fredlig väg och på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning.

Regeringen verkar aktivt för att stärka både enigheten och slagkraften i EU:s gemensamma Kinapolitik. Regeringen verkar också för ett fördjupat transatlantiskt samarbete. I en omvärld som alltmer präglas av geoekonomiska och geopolitiska spänningar är detta särskilt angeläget.

Stockholm den 14 februari 2024 

 

Tobias Billström

Skriftlig fråga 2023/24:573 av Björn Söder (SD) (Besvarad 2024-02-07)

Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Folkrepubliken Kina tillkännagav 2015 att man skulle upprätta nya flygrutter, M503, W121, W122 och W123, längs den sydöstra kusten i Taiwansundet. M503 skulle ligga endast 7,8 kilometer från gränsen till Taipeis flyginformationsregion och skulle utgöra en potentiell risk för flygningar på W6-, W8- och W2-rutterna mellan Taiwan och dess territoriella öar Kinmen och Matsu. Ogynnsamma väderförhållanden eller andra onormala situationer skulle kunna leda till flygsäkerhetsrisker.

Med hänsyn till flygsäkerheten och efter förhandlingar 2015 mellan Taiwan och Kina enades man om att justera de föreslagna rutterna så att M503 försköts med 6 nautiska mil mot Kina med en enkelriktad ”från norr till söder”-inriktning och att de öst-västliga anslutningsvägarna W121, W122 och W123 inte skulle aktiveras eller implementeras utan överenskommelse mellan båda parter.

Trots detta beslutade Kina, utan föregående förhandling med Taiwan enligt ICAO:s regler, den 30 januari att aktivera flygrutterna W122 och W123 samt att skjuta tillbaka M503-rutten österut. Förändringarna utgör ett direkt hot mot den regionala flygsäkerheten, och potentialen för oavsiktliga möten och upptrappning i denna känsliga geopolitiska kontext ökar avsevärt.

Utöver dessa åtgärder är det uppenbart att Kinas avsikter sträcker sig bortom luftfartens område, vilket signalerar ett medvetet försök att ändra status quo i Taiwansundet, vilket inte bara undergräver den regionala stabiliteten utan också väcker oro över de bredare konsekvenserna för freden och säkerheten i Asien-Stillahavsområdet.

Amerikanska utrikesdepartementet har kritiserat Kinas agerande och betonar att frågor som rör civil flygtrafik och säkerheten i Taiwansundet måste beslutas genom dialog mellan båda parter.

Taiwan är en viktig partner för både Sverige och EU, och därför borde också starka reaktioner komma mot Kinas agerande i syfte att upprätthålla internationella normer och säkerställa en fredlig lösning.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Avser ministern att göra något uttalande eller vidta några åtgärder med anledning av Kinas agerande som sker i strid mot tidigare överenskommelser?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.