Till innehåll på sidan

Kassaregister för utländska företagare

Svar på skriftlig fråga 2013/14:758 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX

Dnr Fi2014/2800

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:758 av Anders Karlsson (S) Kassaregister för utländska företagare

Anders Karlsson har frågat mig om det föreligger underlag för en kommande proposition kring ett borttagande av det gällande undantaget för certifierade kassaregister för utlandsregistrerade torg- och marknadshandlare.

Idag gäller ett undantag från kassaregisterkravet för den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomst från försäljningen. Regeringen har genom beslut den 12 december 2013 gett Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys och presentera ett bredare underlag för sitt förslag att näringsidkare ska omfattas av kravet på kassaregister trots att den aktuella inkomsten inte härrör från ett fast driftställe i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2014.

Stockholm den 3 september 2014

Anders Borg

Skriftlig fråga 2013/14:758 av Anders Karlsson (S) (Besvarad 2014-08-18)

Fråga 2013/14:758 Kassaregister för utländska företagare

av Anders Karlsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Vid årsskiftet skärptes reglerna för kassaregister. Även marknads- och torghandlare med en omsättning på minst 178 000 kronor om året måste ha ett kassaregister. Utländska företagare utan fast driftsställe i Sverige undantogs från lagen vilket vi socialdemokrater menade var fel. Ärendet skulle dock beredas inom Finansdepartementet lovade finansministern.

Nu registrerar svenska torghandlare sina företag utomlands för att slippa certifierade kassaregister. Det sker i större omfattning än vad Skatteverket väntat sig. Skatteverket uppmärksammades, enligt medierna, om fenomenet i vintras då flera av knallarna som deltog i Jokkmokks vintermarknad hade registrerat sina verksamheter utomlands.

Enligt finansministern och de borgerliga ledamöterna i skatteutskottet är vi i princip överens om åtgärder mot skattefusk och ekobrott. Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg följande:

Föreligger underlag för en kommande proposition kring ett borttagande av det gällande undantaget för certifierade kassaregister för utlandsregistrerade torg- och marknadshandlare?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.