Till innehåll på sidan

Färdplan Arlanda

Svar på skriftlig fråga 2018/19:666 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


I2019/01597/TP

, I2019/01604/TP, I2019/01605/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:666 av Åsa Coenraads (M)
Färdplan Arlanda, fråga 2018/19:673 av Åsa Coenraads (M) Revidering av den svenska flygstrategin och fråga 2018/19:675 av Åsa Coenraads (M) Arlandas framtid

Åsa Coenraads har ställt några frågor till mig om Arlanda flygplats.

I januari 2017 presenterade regeringen ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem”. I flygstrategin anges bland annat att ett Arlandaråd, i dialog och samverkan, ska ta fram förslag, en ”färdplan Arlanda” och att flygets klimatpåverkan ska minska.

Arlandarådet är avslutat sedan den 31 mars. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har rådet inte haft några möten. Hanteringen av Arlandarådets arbete är inte klar.

När det gäller Arlanda flygplats gör Swedavia AB prognoser och ansvarar för investeringar. Generellt sett innebär prognoser alltid en grad av osäkerhet eftersom de per definition bygger på antaganden om framtiden. Prognoser utgör därför enbart ett av flera olika underlag inför beslut om investeringar i transportsystemet.

Stockholm den 29 maj 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga 2018/19:666 av Åsa Coenraads (M) (Besvarad 2019-05-20)

Fråga 2018/19:666 Färdplan Arlanda

av Åsa Coenraads (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I mars 2017 tillsatte regeringen Arlandarådet, vars uppgift var att ”ta fram förslag och en färdplan för Arlanda”. Syftet var att ta fram en långsiktig lösning för frågor kring luftfart inte bara på Arlanda utan även i Stockholmsområdet. Rådet skulle slutrapportera i december 2018 men fick ett förlängt uppdrag till mars 2019. 

Ingen slutrapport eller färdplan har rapporterats ännu, och min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är därför:

 

När avser ministern och regeringen att presentera en färdplan för Arlanda och flygfarten i Stockholmsområdet?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.