Till innehåll på sidan

Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Svar på skriftlig fråga 2018/19:67 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


N2019/00390/MRT

N2019/00384/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:68 av Jens Holm (V)
Fusk med mätarställningen i bilar och fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C) Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att stoppa manipulerade kilometermätare i fordon. Anders Åkesson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att uppnå ett bättre konsumentskydd genom att i vårt land implementera en motsvarande lagstiftning som i Tyskland med flera grannländer samt att med stöd i denna lagstiftning ge direktiv för kontroll av vägmätare till Transportstyrelsen. Jag väljer att svara på frågorna i ett sammanhang.

Jag har nyligen uppmärksammats på frågan om manipulation av vägmätare i fordon. I Sverige läses vägmätaren av vid kontrollbesiktning av fordonet. Uppgifterna från besiktningsprotokollet förs sedan in i vägtrafikregistret.

Det är viktigt att kunna lita på den information som finns i offentliga register. Det är även en fråga om förtroendet för fordonsbranschen, inte minst vid försäljning av begagnade bilar. Som konsument är det viktigt att ha information om hur långt en bil har gått och även om det finns bra tjänster för att tillgå historik över mätarens ställning och på så vis komma ifrån manipulation är det viktigt att de offentliga uppgifter som myndigheten redovisar går att lita på. Jag förväntar mig att Transportstyrelsen tittar på frågan och jag är beredd att överväga åtgärder för att förbättra situationen.

Stockholm den 31 januari 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga 2018/19:67 av Anders Åkesson (C) (Besvarad 2019-01-30)

Fråga 2018/19:67 Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I massmedierna rapporteras om möjligheten att manipulera vägmätaren på fordon i Sverige. Så många som 114 000 bilar och 25 000 lastbilar som är besiktigade efter 2014 uppges ha en mätarställning som är backad. Det beskrivs som att man helt lagligt kan manipulera mätarställningen och att denna felaktiga siffra sedan hamnar i Transportstyrelsens databas.

Nuvarande svensk lagstiftning lär innebära att det är lagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon och att det blir straffbart först om man i samband med ett ägarbyte inte upplyser köparen om att det skett en manipulation. I flera andra länder inom EU (Tyskland, Irland, Nederländerna och Belgien) är det i dag olagligt att manipulera mätarhuset på ett fordon. I dessa länder har man därtill infört ett kontrollsystem där ägaren av en bil får ett certifikat till sitt mätarhus om att gällande vägmätarställning är korrekt.

Intresseorganisationen Motormännen uppskattar att omkring 10 procent av den svenska bilmarknaden i dag har ett mätarhus som är manipulerat. Om det stämmer rör det sig om långt fler än de 114 000 bilar och 25 000 lastbilar som nämns ovan.

Det synes vara en lapsus i lagstiftningen att manipulation av vägmätare på fordon, som kan genomföras i syfte att lura bilkonsumenter samt uppenbart är bedrägligt gentemot exempelvis försäkringsbolag, kan uppfattas som lagligt i vårt land.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är:

 

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att uppnå ett bättre konsumentskydd genom att i vårt land implementera en motsvarande lagstiftning som i Tyskland med flera grannländer samt att med stöd i denna lagstiftning ge direktiv för kontroll av vägmätare till Transportstyrelsen?

Intressenter

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.