Till innehåll på sidan

Atlantic Council

Svar på skriftlig fråga 2018/19:425 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

DOCX


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:425 av Håkan Svenneling (V)
Atlantic Council

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser se över Utrikesdepartementets ekonomiska stöd till Atlantic Council.

Utrikesdepartementet ger ekonomiskt stöd genom projektbidrag till en rad tankesmedjor och forskningsinstitut i världen och i Sverige med syfte att fördjupa svensk säkerhetspolitisk analys samt bidra till policyutveckling på det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Sedan 2013 har Utrikesdepartementet givit ekonomiskt bidrag till Atlantic Council. Atlantic Council hjälper UD med långsiktiga analyser och utgör ett forum i Washington för dialog i frågor av vikt för svensk utrikespolitik, transatlantiskt samarbete och möten med experter.

Bidraget till Atlantic Council har varit inriktat på att främja transatlantiskt samarbete, vilket är värdefullt, bland annat i analys av omvärldsförändringar, inklusive i Sveriges närområde, samt relaterat till multilaterala institutioner, internationella regelbaserade värderingar och demokratiska reformer. Utrikesdepartementets projektbidrag har inte använts till den rapport som riksdagsfrågan refererar till.

Stockholm den 2 april 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga 2018/19:425 av Håkan Svenneling (V) (Besvarad 2019-03-20)

Fråga 2018/19:425 Atlantic Council

av Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige ger sedan 2013 ekonomiskt stöd, genom Utrikesdepartementet, till den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Tankesmedjan arbetar med globala säkerhetspolitiska frågor och transatlantiskt samarbete. Sveriges stöd uppgår till mellan 100 000 och 249 000 amerikanska dollar, enligt organisationen själv.

Bland övriga bidragsgivare finns bland annat Nato, en lång rad Natoländer, flera stora oljebolag och svenska Saab. Atlantic Councils nära band med Nato har belysts vid flera tillfällen, även om tankesmedjan beskriver sig som oberoende.

Carl Bildt, som var utrikesminister när Sverige började stödja tankesmedjan, sitter i dess ”advisory board”. Det gör även Saabs vd Håkan Buskhe och Rupert Murdoch, vd för 21st Century Fox.

I december släppte Atlantic Council rapporten The Kremlin’s Trojan Horses 3.0: Russian Influence in Denmark, The Netherlands, Norway, and Sweden om hur Ryssland ska ha försökt påverka svensk politik.

I rapporten beskrivs hur en tjänsteman vid ett av Sveriges regeringspartier skulle ha haft kontakt med ryska ambassaden. Rapporten namnger även flera tidigare politiker som man anser har påverkats av Ryssland utan att ge något stöd för sina ståndpunkter.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Avser ministern att se över Utrikesdepartementets ekonomiska stöd till Atlantic Council?

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.