Till innehåll på sidan

Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Statens offentliga utredningar 2023:62

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 62

Vi kan bättre!

Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Slutbetänkande av Narkotikautredningen

Stockholm 2023

SOU 2023:62

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Omslagsbild: Karin Petrusson

Bildbearbetning: Agneta S Öberg

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023

ISBN
978-91-525-0732-2
(tryck)

ISBN
978-91-525-0733-9
(pdf)

ISSN
0375-250X

Till statsrådet Jakob Forssmed

Regeringen beslutade den 24 mars 2022 att uppdra åt en särskild

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.