sou 2002 93 d2

Statens offentliga utredningar 2002:93

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

SOU 2002:93

Övervakningen av
”SKP-komplexet”

6Övervakningen
1945-70:
Resultatet

Vad som hittills redovisats är de metoder som användes för att skaffa information om SKP:s verksamhet. Det följande är en sammanfattning av informationsinhämtningen utifrån frågan: vad fick man reda på? Det första avsnittet handlar om vad säkerhetstjänsterna fick reda på genom att följa partiets ideologiska debatt. Vilken bild av partiets farlighet är det som framträtt? Ett ännu större intresseområde gällde helt enkelt namn: ett följande avsnitt ägnas en redogörelse för register och beredskapslistor. Därefter redovisas vilka delar av partiets verksamhet som övervakningen givit upplysningar om? Vad fick man reda på om partiorganisationen och dess möten, om ungdomsrörelsen och den fackliga verksamheten

Bilagor (1)

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.