Till innehåll på sidan

Som om vi aldrig funnits - exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset, del 2

Statens offentliga utredningar 2023:68

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

sou 2023 68 d2
Som om vi aldrig funnits
Vår sanning och verklighet
Aivan ko meitä ei olis ollukhaan
Meän tottuus ja toelisuus
Intervjuberättelser till
slutbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset
Stockholm 2023
SOU 2023:68
SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2021:1.
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Omslagsbild: Borg Mesch, Kiruna 1913
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2023
ISBN
978-91-525-0750-6
(tryck)
ISBN
978-91-525-0751-3
(pdf)
ISSN
0375-250X

Innehåll

Alkusanat/Förord..................................................................

5

1

Volymens

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.