Till innehåll på sidan

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, del 2 - Bilagor

Statens offentliga utredningar 2016:25

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.

Sammanfattning
Examinerande prov övergavs i Sverige under 1950- och
1960-talen
till förmån för prov som mer skulle fungera som stöd för lärarnas betygssättning. Övergången byggde på ökade insikter om att prov är osäkra instrument för att mäta enskilda individers samlade kun- skaper. Däremot har de bättre mätsäkerhet när det gäller gruppers resultat. Detta ledde till en modell där provresultaten styrde den genomsnittliga betygsnivån i en klass även om läraren hade till uppgift att fördela betygen.
Modellen tillämpades, i varje fall på gymnasienivå, tämligen strikt under de relativa betygens tid och fram till
1990-talets
reformer. Relationen mellan provbetyg och lärarbetyg var under denna tid förhållandevis klart reglerad. I och med införandet av det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.