Till innehåll på sidan

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019

Skrivelse 2019/20:25

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-29
Bordlagd
2019-11-05
Hänvisad
2019-11-07
Motionstid slutar
2019-11-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2019/20:25

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet

Skr.

och samarbete i Europa (OSSE) under helåret

2019/20:25

2018 och första halvåret 2019

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 oktober 2019

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019.

1

Skr. 2019/20:25

2

Innehållsförteckning

1 Inledning ...........................................................................................

3

1.1Utvecklingen i OSSE under helåret 2018 och första

halvåret 2019......................................................................

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.