Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2021

Skrivelse 2021/22:141

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-12
Bordlagd
2022-04-13
Hänvisad
2022-04-19
Motionstid slutar
2022-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2021/22:141

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av

Skr.

det finanspolitiska ramverket 2021

2021/22:141

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2021 (RiR 2021:31). I sin rapport framför Riksrevisionen bl.a. att det i budgetpropositionen för 2022 tydligare borde ha framgått att den marginal som finns till utgiftstaket 2023 behövs för att hantera en normal osäkerhet, och att det under utgiftstaket inte finns utrymme för

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.