Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt

Skrivelse 2022/23:96

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-28
Bordlagd
2023-03-28
Hänvisad
2023-03-29
Motionstid slutar
2023-04-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:96
Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och Skr.

regressrätt

2022/23:96
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 23 mars 2023
Ebba Busch
Andreas Carlson
(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Kvalitetsavgifter och regressrätt – statens insatser för att motverka tågförseningar (RiR 2022:27). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
1
Skr. 2022/23:96
2
Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................

3

2.1

Förseningar

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.