Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

Skrivelse 2022/23:5

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-10-18
Bordlagd
2022-10-18
Hänvisad
2022-10-19
Motionstid slutar
2022-11-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens skrivelse 2022/23:5

Riksrevisionens rapport om den regionala

Skr.

utvecklingspolitiken

2022/23:5

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 oktober 2022

Magdalena Andersson

Anna-Caren
Sätherberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Den regionala utvecklingspolitiken – svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande (RiR 2022:8).

Riksrevisionens övergripande iakttagelse är att regeringens hantering av statens insatser inom den regionala utvecklingspolitiken har gett svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande för att nå politikens

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.