Till innehåll på sidan

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2020

Skrivelse 2020/21:75

Skrivelsen bereds i utskott

Inlämnat av
Statsrådsberedningen
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-16
Bordlagd
2021-03-16
Hänvisad
2021-03-17
Motionstid slutar
2021-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2020

Regeringens skrivelse 2020/21:75

Riksdagens skrivelser till regeringen

Skr.

– åtgärder under 2020

2020/21:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2021

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden

1
januari–31
december 2020. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

1

Skr. 2020/21:75

2

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Redovisning

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.