Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021

Skrivelse 2021/22:103

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Statsrådsberedningen
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-15
Bordlagd
2022-03-15
Hänvisad
2022-03-16
Motionstid slutar
2022-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021

Regeringens skrivelse 2021/22:103

Kommittéberättelse

Skr.

– kommittéernas verksamhet under 2021

2021/22:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2022

Magdalena Andersson

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2021/22:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

11

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2021 ......................

15

1

Statsrådsberedningen

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.