Visum för terrorister till Sverige

Skriftlig fråga 2010/11:630 av Enochson, Annelie (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-07-04
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2011-08-15
Anmäld
2011-08-25
Svar anmält
2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 4 juli

Fråga

2010/11:630 Visum för terrorister till Sverige

av Annelie Enochson (KD)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Leila Khaled genomförde under 1969–70 två flygkapningar inom ramen för den palestinska terrororganisationen PFLP. Genom fotografier där hon poserat i palestinasjal hållande en AK47 har hon fått status som ikon och symbol för den väpnade palestinska terrorismen. Leila Khaled är fortfarande styrelsemedlem i PFLP som tagit ansvar för ett flertal terrorbrott i närtid, bland annat självmordsbombningar. När Israels turistminister Zeevi mördades i november 2001 var Leila Khaled PFLP:s chef.

Under sin vistelse i Sverige medverkade Khaled som föredragshållare på Konsthall C i Hökarängen, finansierad av medel från bland annat Kulturrådet, Stockholms läns landsting och Stockholms stad. För finansiering stod också Iaspis som ingår i Konstnärsnämnden.

Leila har tidigare varit inbjuden till Sverige av Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU) men då nekats visum.

Leila Khaleds beviljade visum och hennes offentliga finansiering har väckt uppmärksamhet internationellt och förvånat länder som annars räknar med Sverige som en allierad i kampen mot terrorismen.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att mildra de effekter som Leila Khaleds besök har fått på Sveriges anseende internationellt?

Svar på skriftlig fråga 2010/11:630 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 15 augusti

Svar på fråga

2010/11:630 Visum för terrorister till Sverige

Utrikesminister Carl Bildt

Annelie Enochson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att mildra de effekter som Leila Khaleds besök har fått på Sveriges anseende internationellt.

Sveriges trovärdighet i kampen mot terrorismen är grundmurad och påverkas inte av det som Annelie Enochson tar upp.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.