Väntetider för pass

Skriftlig fråga 2017/18:1261 av Anders Hansson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-05-04
Överlämnad
2018-05-07
Anmäld
2018-05-14
Svarsdatum
2018-05-16
Sista svarsdatum
2018-05-16
Besvarad
2018-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

För att kunna företa en resa främst utanför EU men i dagsläget, efter införandet av id-kontroller, även innanför EU:s gränser krävs erforderliga resehandlingar. Den vanligaste resehandlingen som medborgare väljer att använda sig av är passet. I dag utfärdas alla pass på Polismyndighetens passexpeditioner.

Tyvärr har resursbristen inom svensk polis blivit tydlig när allt fler passexpeditioner har långa köer för passansökningar. På flera orter runt om i landet kan man få vänta ända till i juli för att få ansöka om ett nytt pass.

I Polisregion syd kan till och med skånska invånare behöva resa så långt som till Kalmar för att få en tid för att hämta ut sitt pass. Nytt bokningssystem och extra många ansökningar nämns återkommande varje år som ett par av anledningarna till bristen på tider för att hämta ut pass. Myndighetens personal själva beskriver åter resursfrågan som polisens akilleshäl och framhåller att man gör det man kan med det man har.

Behovet av att ha ett giltigt pass ökar av naturliga skäl ju närmare semestertiderna kommer. Men när detta kombineras med att möjligheten att få ett pass utfärdat i rimlig tid minskar uppstår stora problem.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa att detta återkommande problem motverkas och att pass kan utfärdas i rimlig tid hos polisregionernas passexpeditioner?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1261 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Svar på frågorna 2017/18:1252 av Hans Wallmark (M) Långa väntetider för utfärdande av pass och 2017/18:1261 av Anders Hansson (M) Väntetider för pass

Hans Wallmark har frågat mig om det finns en punkt där problemen kring passhanteringen uppfattas som så svåra och omfattande att regeringen har för avsikt att göra något gentemot Polismyndigheten mer än att utgå från att den vidtar åtgärder. Därtill har Anders Hansson (M) frågat mig om jag avser vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa att detta återkommande problem motverkas och att pass kan utfärdas i rimlig tid hos polisregionernas passexpeditioner.

Som anges i Hans Wallmarks fråga besvarade jag så sent som den 27 april en skriftlig fråga från Hans Wallmark där jag angav att jag har förtroende för att Polismyndigheten på bästa sätt arbetar för att komma tillrätta med problemen som för närvarande finns med långa väntetider för utfärdande av pass. I mitt svar hänvisade jag bland annat till myndighetens arbete med att införa ett tidsbokningssystem. För kommande år kommer situationen att bli bättre, mot bakgrund av de stora resursförstärkningar som Polismyndigheten nu får.

Stockholm den 16 maj 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.