Väntetid för pass

Skriftlig fråga 2015/16:1179 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-05-03
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-11
Svarsdatum
2016-05-16
Besvarad
2016-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Vårt svenska pass är en viktig värdehandling. Inte minst när sommaren och semestern närmar sig uppmärksammar många personer och familjer att passens giltighetstid gått ut eller att det är dags för barnen att skaffa pass. Med tanke på de många kontroller som nu genomförs i Europa för att förhindra att folk illegalt uppehåller sig inom EU är passet av ännu större betydelse än tidigare. Men köerna och väntetiden har påtagligt vuxit under det senaste året. Det som tidigare tog några dagar med snabb service kan nu i stället leda till veckor eller rent av månaders väntetid. För någon dag sedan var väntetiderna för passansökan i Ängelholm, Helsingborg och Kristianstad mellan fem och sex veckor.

Det är angeläget att svenska medborgare får snabb service, utan lång tröstlös väntetid i veckor, när de ansöker om en så viktig värdehandling som ett pass. Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att komma till rätta med de allt längre väntetiderna för utfärdande av pass?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1179 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03654/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1179 av Hans Wallmark (M) Väntetid för pass

Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med de allt längre väntetiderna för utfärdande av pass.

Under 2015 utfärdades över 1,5 miljoner pass av Polismyndigheten och trycket på passexpeditionerna har ökat under 2016. Införandet i januari 2016 av id-kontroller från Danmark till Sverige kan ha medfört att fler svenskar väljer att använda pass för att styrka sin identitet och det är inte osannolikt att detta har påverkat antalet ansökningar. Dessutom brukar passansökningarna öka i antal inför och under sommarmånaderna, vilket Hans Wallmark också noterar.

Det är Polismyndighetens ansvar att se till att handläggningstiderna för pass blir så korta som möjligt genom att disponera sina resurser ändamålsenligt och tillhandahålla tekniska lösningar som underlättar och effektiviserar handläggningen.

Väntetiderna för passansökan är på vissa håll i landet väldigt långa, vilket givetvis är beklagligt. Jag utgår ifrån att Polismyndigheten vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att svenska medborgare kan få sina pass inom rimlig tid. Jag kommer att fortsätta följa polisens arbete i denna fråga.

Stockholm den 16 maj 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.