vägen mellan Vellinge och Trelleborg

Skriftlig fråga 2001/02:1440 av Berggren, Inga (m)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-07-24
Besvarad
2002-08-06
Anmäld
2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 juli

Fråga 2001/02:1440

av Inga Berggren (m) till näringsminister Björn Rosengren om vägen mellan Vellinge och Trelleborg

Europaväg E6/E22 sträckningen Vellinge@Trelleborg är ännu inte utbyggd som motorväg. På denna den sydligaste delen av E6/E22 går en stor del av Sveriges export via Trelleborgs hamn, Sveriges andra i godston räknat.

En utbyggnad av denna sträcka ska enligt beslutad nationell vägplan påbörjas under perioden 2002@2004. Ett krav är dock att regeringen tillåtlighetsprövar projektet enligt miljöbalken. Det är hög tid för en sådan prövning. Enligt uppgift har Vägverket i dagarna överlämnat ärendet för prövning till regeringen. Regeringen bör omedelbart pröva projektet, samt besluta om medelstilldelningen. Därigenom kan sträckningen förverkligas enligt gällande beslutad nationell plan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förverkliga projektet under perioden 2002@2004?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:1440 besvarad av

den 6 augusti

Svar på fråga 2001/02:1440 om vägen mellan Vellinge och Trelleborg

Näringsminister Björn Rosengren

Inga Berggren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att väg E6/E22 mellan Vellinge och Trelleborg ska byggas ut till motorväg under perioden 2002@2004.

I gällande nationell plan för vägtransportsystemet för perioden 1998@2007 finns 242 miljoner kronor reserverade för utbyggnad av väg E6/E22 mellan Vellinge och Trelleborg. För att projektet ska kunna genomföras krävs bl.a. regeringens beslut om tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken och en lagakraftvunnen arbetsplan.

Vägverkets hemställan om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken avseende projektet inkom till regeringen den 23 juli 2002. Ärendet bereds för närvarande inom Miljödepartementet.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.