Utvecklingen i Turkiet

Skriftlig fråga 2015/16:866 av Margareta Cederfelt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-25
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Svarsdatum
2016-03-09
Sista svarsdatum
2016-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Utvecklingen i Turkiet framstår som alltmer alarmerande. De senaste månaderna har det kommit många rapporter om militära attacker mot civila i de sydöstra delarna av Turkiet. Framför allt är det den kurdiska befolkningen som utsätts för de militära attackerna. Våren 2014 bröts den så kallade försoningsprocessen av Turkiets regering. Försoningsprocessen syftade till att leda fram till en stabilisering och fred. Den senaste tidens eskalering av våld, mord och övergrepp mot den kurdiska befolkningen i de sydöstra landsdelarna visar på behovet av en fredlig lösning mellan den kurdiska befolkningen och regeringen.

Den turkiska staten måste per omgående upphöra med att attackera civila och oskyldiga personer. För att undvika att attackerna uppstår på nytt bör försoningsprocessen snarast återupptas, eventuellt med en utomstående medlare. Europeiska unionen skulle kunna vara en aktiv aktör för att stoppa våldet mot civila kurder.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Är utrikesministern beredd att verka för att EU ska förmå den turkiska staten att upphöra med sitt skoningslösa våld mot civila, framför allt kurder, i de sydöstra delarna av Turkiet samt att verka för att den så kallade försoningsprocessen återupptas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:866 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:866 av Margareta Cederfelt (M) Utvecklingen i Turkiet

Margareta Cederfelt har frågat mig om jag är beredd att verka för att

EU ska förmå den turkiska staten att upphöra med våld mot civila

samt en återupptagen fredsprocess.

Jag vill börja med att återigen betona hur allvarlig jag anser att situationen i sydöstra Turkiet är, för landets utveckling och för situationen i regionen. Jag har vid flera tillfällen uttryckt oro över

den eskalerande situationen och fördömer våldet som inneburit många civila dödsoffer. Denna oro har jag framfört till turkiska regeringen.

Vid upprepade tillfällen, offentligt och i bilaterala kontakter, har jag uppmanat båda parterna till återupptagna fredssamtal.

EU är vårt främsta verktyg för att påverka situationen i Turkiet. En fortsatt anslutningsprocess ger oss möjligheter att verka för en utveckling som fördjupar demokratin när det gäller rättsstat och mänskliga rättigheter samt ökade möjligheter för decentralisering.

Detta skulle gagna hela befolkningen i Turkiet, inkl. de kurdiskdominerande områdena i sydöstra Turkiet.

Sverige kommer fortsatt att agera för en värdebaserad och långsiktigt strategisk relation mellan EU och Turkiet.

Stockholm den 9 mars 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.