Utredningsdirektiv

Skriftlig fråga 2015/16:1130 av Sofia Fölster (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-20
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Sedan regeringen tillträdde har en utredning utlovats kring LSS och funktionshinder. När man började tala om utredningen gavs intrycket att det var kvalitet inom assistansen som skulle vara huvudfokus, men över tid har det blivit allt tydligare att utredningens fokus kommer att ligga på kostnadsutvecklingen inom personlig assistans.

Vikten av kvalitet inom assistansen och av att varje människa får det stöd man behöver för att leva ett gott liv går inte nog att understryka. Därför krävs det noggrant genomtänkta direktiv och en bred utredning utan vidare dröjsmål.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

När kommer direktiven för utredningen att presenteras, och vilken kommer vara utredningens huvudsakliga inriktning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1130 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/02927/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1130 av Sofia Fölster (M) Utredningsdirektiv

Sofia Fölster har frågat mig när direktiven för utredningen kommer att presenteras, och vilken kommer vara utredningens huvudsakliga inriktning?

Jag har tagit initiativ till att det ska genomföras en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Det pågår för närvarande ett intensivt beredningsarbete av direktiv till en sådan utredning inom Regeringskansliet. Så snart detta arbete är avslutat kommer direktiven för utredningen att beslutas.

Som jag nyligen framfört i ett annat frågesvar (2016/16:1059) är ett viktigt skäl till översynen brister i rättssäkerhet, likvärdighet och kvalitén i insatserna enligt LSS. De senaste tio åren har också kostnaderna för assistansersättningen fördubblats, samtidigt som antalet personer som får assistansersättning inte ökat i alls samma utsträckning. Det är nödvändigt att bryta denna kostnadsutveckling och skapa ett långsiktigt hållbart ekonomiskt ersättningssystem.

Stockholm den 27 april 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.