Utredning om filmpolitiken

Skriftlig fråga 2022/23:549 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-12
Överlämnad
2023-04-13
Anmäld
2023-04-14
Svarsdatum
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Den svenska filmindustrin börjar bli en riktigt viktig näring på många håll i landet. Det är en helt ny industri som växer fram och som skapar jobb åt många människor. Den exponering som film- och tv-inspelningar medför ger en långsiktig effekt för besöksnäringen och är en bra marknadsföring av både län och land. Film- och tv-industrin är viktig för framtiden och är en kulturform med massor av möjligheter och en enorm tillväxtpotential och behöver bli en del av näringspolitiken i Sverige.

Med rätt utformning kan ett produktionsincitament innebära att svenska filmproduktioner stannar kvar i stället för att förlägga hela eller delar av sin inspelning till länder som har produktionsincitament. När nu produktionsincitament införts är det viktigt att utformningen landar rätt. Mer behöver dock göras för att svensk filmindustri ska leva upp till sin potential.

För sex år sedan avslutades filmavtalsmodellen, och staten tog kontroll över filmpolitiken. Sedan dess har antalet biobesök fortsatt att minska. Att momsen på biobiljetter ökade till 25 procent har definitivt inte underlättat för biografbranschen utan har tvärtom ökat trösklarna för biogåendet. Och detta samtidigt som strömningstjänsterna skapat ytterligare konkurrens mot svensk film och biograferna.

Vid filmfestivalen i Göteborg i januari i år presenterade Socialdemokraterna idén om en filmpolitisk utredning. Frågor vi vill se belysta i en utredning kan vara hur vi får tillbaka biopubliken och hur vi främjar det svenska språket och Sveriges filmpolitik i den internationella konkurrensen. Kulturministern har i sina kommentarer låtit relativt positivt inställd till idén.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Kommer kulturministern att verka för att en filmpolitisk utredning ska tillsättas i år?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:549 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Ku2023/00536 Kulturdepartementet Kulturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:549 av Lars Mejern Larsson (S)
Utredning om filmpolitiken

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag kommer att verka för att en filmpolitisk utredning ska tillsättas i år.

Svensk film har de senaste åren befunnit sig i en omfattande förändringsfas som på flera sätt accentuerades av pandemin. Det är tydligt att det behövs ett omtag av den filmpolitik som Miljöpartiet och Socialdemokraterna införde och jag välkomnar att oppositionen nu också ser samma behov.

Sedan jag tillträdde som kulturminister har jag och mina medarbetare träffat många olika aktörer på filmområdet för att lyssna på deras åsikter och inspel, och få en uppdaterad lägesbild. Vittnesmålen om vilka effekter de senaste årens filmpolitik haft, och siffrorna som stärker dessa vittnesmål, gör att jag definitivt ser ett behov av att ta ett större samlat grepp om filmpolitiken under mandatperioden. Beredning av exakt form och tidpunkt för en översyn pågår dock fortfarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 19 april 2023

Parisa Liljestrand

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.