Till innehåll på sidan

Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Skriftlig fråga 2022/23:865 av Anna-Caren Sätherberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-17
Överlämnad
2023-07-18
Besvarad
2023-08-01
Sista svarsdatum
2023-08-01
Svarsdatum
2023-08-01
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Vi socialdemokrater vill se mer svensk mat på tallriken, en ökad hållbar livsmedelsproduktion och med det en bättre beredskap.

I Sverige har vi ett gott djurskydd och en låg användning av antibiotika, och vår svenska köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Därför kan svenskt kött vara ett mervärde för konsumenter.

Livsmedelsverket gjorde en konsumentundersökning som visar att mer än åtta av tio tillfrågade anser att information om ursprung av kött på restaurang är viktigt. Ursprungsmärkning av kött på restaurang har varit en fråga som diskuterats av riksdagens partier. En majoritet av partierna har tidigare, precis som Livsmedelsverkets konsumentundersökning, varit för en ursprungsmärkning.

I livsmedelsbutikerna gäller att vissa livsmedel alltid ska vara ursprungsmärkta. Det gäller fisk, nötkött, gris, lamm, get, fågel och även honung, frukt, grönsaker med mera. Under pandemin, när restaurangerna inte hade lika många gäster, valde fler att handla svenskt kött i livsmedelsbutikerna, och svenskt kött ökade sin försäljningsandel. Konsumenterna vill göra välinformerade val och väljer, när det är ursprungsmärkt, svenskt kött.

Den förra socialdemokratiska regeringen drev frågan om nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang och gjorde en anmälan till EU-kommissionen i augusti 2022. Den nuvarande regeringen valde den 16 november 2022 att återkalla den ovannämnda anmälan från EU-kommissionen.

Landsbygdsministern har i Sveriges riksdag svarat att man valde att återkalla Sveriges anmälan för att kommissionen arbetar med att revidera livsmedelsförordningen och att Sverige i stället skulle invänta denna. Landsbygdsministern svarade då att även han såg framför sig att kommissionen i början av 2023 skulle lägga fram ett förslag; senare var svaret från landsbygdsministern att det var försenat till slutet av mars.

Landsbygdsministern svarade mig även så här i Sveriges riksdag om ursprungsmärkning av kött på restaurang: Det är också en punkt som kommer att hanteras under det svenska ordförandeskapet. Det är någonting som man behöver se till och flagga upp för. Det är någonting som vi avser att komma i mål med under vårt ordförandeskap. Den punkten har lyfts fram i alla samtal som jag har haft både med kommissionären och med övriga jordbruksministrar från andra länder. Den är diskuterad. Man vet att något är på gång och att det är någonting som ligger på bordet under vårt ordförandeskap.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

När kommer förslaget, och hur arbetade ministern och regeringen med anledning av att Sverige var ordförandeland i EU med att prioritera frågan om ursprungsmärkning av kött på restaurang?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:865 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02932 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:865 av Anna-Caren Sätherberg (S)
Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Anna-Caren Sätherberg har frågat mig när förslaget om ursprungsmärkning av kött på restaurang kommer och hur jag och regeringen arbetade med att prioritera frågan med anledning av att Sverige var ordförandeland i EU.

Jag vill börja med att säga att regeringen tycker att det är viktigt att möta det stora intresse som finns hos konsumenterna kring mat. Att få veta var maten kommer ifrån, hur djuren vuxit upp och var fisken fångats är viktigt för konsumenternas möjlighet att göra medvetna val. Regeringen vill, precis som Anna-Caren Sätherberg, att konsumenterna ska få veta var köttet som serveras på bland annat restauranger kommer ifrån.

EU-kommissionen har i sin strategi från jord till bord aviserat att den avser att se över möjligheten att utöka bestämmelserna om obligatorisk ursprungsmärkning. EU-kommissionen har meddelat att det ska ske inom ramen för en revidering av EU:s livsmedelsinformationsförordning.

I handlingsplanen till strategin från jord till bord angav EU-kommissionen att ett förslag till revidering skulle presenteras fjärde kvartalet 2022. EU-kommissionen meddelade under hösten att dess arbete med förslaget till revidering av livsmedelsinformationsförordningen hade försenats och att förslaget skulle presenteras i mars 2023. Därefter har EU-kommissionen meddelat att den arbetar vidare med sitt förslag och ingen ytterligare tidpunkt för presentation av förslaget har angivits.

För det svenska ordförandeskapet var revideringen av livsmedelsinformationsförordningen en prioriterad fråga och vi hade beredskap för att kunna inleda förhandlingar så snart EU-kommissionen presenterat ett förslag. Kommissionen hann emellertid inte bli klara med förslaget under våren. Det är givetvis beklagligt men för regeringen är det viktigare med ett bra förslag som kan vinna brett stöd inom rådet och i förhållande till Europaparlamentet än ett förslag som presenteras snabbt utan att vara tillräckligt genomarbetat. Fokus måste ligga på att det blir ett bra regelverk.

Ursprungsmärkning av kött på restaurang är en viktig fråga för våra konsumenter så att de kan göra medvetna val men också för de svenska lantbrukarna och den svenska restaurangbranschen där de i slutändan inte ska drabbas av onödiga administrativa bördor. Regeringen kommer att fortsätta driva frågan om ursprungsmärkning av kött på restaurang i EU.

Stockholm den 1 augusti 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.