United World Colleges (UWC)

Skriftlig fråga 2022/23:743 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-01
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

United World Colleges (UWC) bygger på idén att skapa internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen.

Eleverna är 16–19 år, och studierna motsvarar de två sista åren på gymnasiet. UWC-skolorna är internat, och eleverna delar rum med skolkamrater från andra länder. Den första UWC-skolan öppnade i Wales 1962, och i dag finns 17 UWC-skolor spridda över hela världen.

Sedan 1995 bedrivs en nordisk UWC-utbildning på UWC Red Cross Nordic, norr om Bergen. Skolan är ett nordiskt projekt i samarbete med Röda Korset och har en inriktning på miljö och rehabilitering. Skolan är även anpassad för att ta emot elever med vissa funktionshinder. Utbildningen är, som det heter, till för hela Norden och finasieras av hela Norden, fram till nu.

Sedan 2023 är uppdraget till Sida om Red Cross UWC bortplockat ur regleringsbrevet, och den årliga finansieringen på sju miljoner är borta. Man har därmed avsagt sig ett samnordiskt uppdrag utan att förankra detta. Man har också dragit in på en utbildningmöjlighet för svenska ungdomar som vill studera tillsammans med elever från hela Norden och andra delar av världen.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Johan Forssell:

Vad är bakgrunden till att regeringen har dragit in finansieringen till UWC Nordic och som enda nordiska land lämnat samarbetet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:743 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)

UD2023/ 08104 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:743 av Lars Mejern Larsson (S)
United World Colleges, UWC

Lars Mejern Larsson har frågat mig om bakgrunden till att regeringen har dragit in finansieringen till United World College Nordic.

Det råder ingen tvekan om att United World College Nordic i Norge bedriver en värdefull verksamhet, men givet det akuta läget i omvärlden, inklusive i vårt eget närområde, så måste vi göra omprioriteringar i biståndsbudgeten. Detta leder till förändringar i flera av våra partnerskap.

Vad gäller det nordiska samarbetet så är det högt värderat av regeringen. Det fortgår på många områden även om så inte blir fallet just vad gäller nordisk samfinansiering av United World College Nordic.

Stockholm den 7 juni 2023

Johan Forssell

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.