Undantag för shotflaskor

Skriftlig fråga 2023/24:749 av Mattias Ottosson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-03-20
Överlämnad
2024-03-21
Anmäld
2024-03-22
Svarsdatum
2024-03-27
Sista svarsdatum
2024-03-27
Besvarad
2024-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Wellnox Health AB tillverkar och distribuerar juicer och drycker under varumärket Rå, bland annat en 65 milliliters shotflaska i petmaterial. Denna produkt, som är bolagets mest framgångsrika artikel både i antal sålda enheter och i omsättning, är föremål för en regleringskonflikt på grund av dess storlek.

Problemet ligger i att flaskan, på grund av sin lilla storlek, inte kan hanteras av det svenska pantsystemet, som administreras av Returpack, vilket kräver att förpackningarna uppfyller vissa dimensionella kriterier för att kunna tas emot av pantmaskinerna. 

Denna situation har uppkommit som en direkt följd av EU:s direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, vars syfte är att minska miljöpåverkan genom att begränsa förpackningsavfall och att främja återanvändning och återvinning. I linje med detta direktiv har Sverige infört nationella regleringar som går utöver EU:s grundkrav, genom förordning (2005:220), vilken specificerar att alla som yrkesmässigt fyller eller importerar drycker i plastflaskor och metallburkar till Sverige måste säkerställa att dessa förpackningar ingår i ett godkänt pantsystem. 

Wellnox deltar i Näringslivets Producentansvar (NPA), vilket är ett godkänt retursystem enligt EU:s direktiv. Trots detta anses det inte tillräckligt enligt den svenska tolkningen och implementeringen av direktivet, vilket har lett till ett hot om förbud mot försäljning av shotflaskan på den svenska marknaden.

Sverige har infört flera undantag från kravet på deltagande i det svenska pantsystemet, såsom för mejeriprodukter, läkemedel, förpackningar större än tre liter och smaksättningsprodukter som ketchup, senap och sylt med mera. Inga hygienprodukter som schampo, tvål, diskmedel, tvättmedel eller andra kemprodukter omfattas heller av kravet. Dock finns det inget undantag för små förpackningar under till exempel 100 milliliter, som inte kan hanteras i det svenska pantsystemet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:749 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Svar på fråga 2023/24:749 Undantag för shotflaskor

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Svar på fråga 2023/24:749 av Mattias Ottosson (S)
Undantag för shotflaskor

Mattias Ottosson har frågat mig om vilka initiativ som jag är beredd att vidta med anledning av det som framförts angående att små shotflaskor inte kan hanteras i det svenska retursystemet som administreras av Svenska Returpack AB.

Det svenska retursystemet med pant på flaskor och burkar har funnits i över trettio år och har bidragit till ett resurseffektivt sätt att omhänderta förpackningarna. Retursystemet för insamling av plastflaskor och metallburkar för dryck innebär att en pant eller premie betalas ut i syfte att uppmuntra att förpackningarna lämnas till systemet när de har blivit avfall för att undvika nedskräpning.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att ingå i ett retursystem under vissa förutsättningar. Regeringen har också gett Naturvårdsverket ett särskilt uppdrag om förordningen om producentansvar för förpackningar där dessa bestämmelser finns. Om Naturvårdsverket bedömer att det finns skäl för regeringen att göra ändringar i den eller annan lagstiftning, ska verket skyndsamt återkomma med sådana förslag.

Stockholm den 27 mars 2024

 

 

 

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.