Tomflygningar

Skriftlig fråga 2021/22:750 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-13
Överlämnad
2022-01-13
Anmäld
2022-01-14
Svarsdatum
2022-01-26
Sista svarsdatum
2022-01-26
Besvarad
2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Europeiska flygbolag gör tusentals flygningar med tomma flygplan bara för att behålla sina start- och landningstider. Enligt uppgift har endast flygkoncernen Lufthansa gjort över 18 000 tomma flygningar bara i vinter. Konsekvensen blir en mängd flygresor till ingen nytta med stora utsläpp av växthusgaser som följd.

EU har tidigare tillfälligt ändrat i regelverket för så kallad slottider för att undvika tomflygningar. Det är hög tid att aktivera denna ändring igen.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern att agera i EU för att tillfälligt ändra regelverket för slottider så att tomma flygresor kan undvikas?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:750 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2022/00125 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:750 av Jens Holm (V)
Tomflygningar

Jens Holm har frågat mig om jag kommer att agera i EU för att tillfälligt ändra regelverket för slottider så att tomma flygresor kan undvikas.

Enligt ordinarie regler måste flygbolag nyttja minst 80 procent av tilldelade ankomst- och avgångstider (slottider) för att kunna behålla dessa till nästa år. Mot bakgrund av ett dramatiskt minskat flygande under coronapandemin antogs under våren 2020 en tillfällig ändring av den aktuella EU-förordningen. Ändringen innebar att flygbolagen tillfälligt kunde ställa in flygningar utan att förlora slottiderna. Just nu innebär undantaget att 50 procent av slottiderna ska nyttjas. Kommissionen har föreslagit en förlängning av undantagsreglerna som ska gälla från 27 mars till 29 oktober 2022. Förslaget innebär att 64 procent av slottiderna behöver nyttjas för att inte gå förlorade.

Sverige har agerat för att förändra reglerna under pandemin. Regeringen välkomnar att perioden för undantaget nu förlängs. Samtidigt ser vi återigen hur smittspridningen ökar i Europa och hur detta kan skapa en situation med ett minskat flygande och en ökning av så kallade tomflygningar. Regeringen anser att det inte är hållbart att flygbolag kör tomma flyg enbart för att behålla slottider mitt under en pågående klimatkris. Regeringen har efterfrågat att kommissionen står redo att vidta nödvändiga åtgärder för att både på kort och på lång sikt förhindra att flygbolag kör tomma flyg för att behålla sina slottider.

Stockholm den 26 januari 2022

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.