Till innehåll på sidan

Tillslag mot CBD-distributörer och tillverkare

Skriftlig fråga 2017/18:180 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-10-26
Överlämnad
2017-10-27
Anmäld
2017-11-07
Svarsdatum
2017-11-08
Sista svarsdatum
2017-11-08
Besvarad
2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Polisen har nyligen gjort tillslag mot minst tre företag som säljer cannabidiololja (även kallad CBD-olja) baserat på industrihampa godkänd av både Läkemedelsverket och EU. I CBD-olja finns låga halter av THC, den substans som finns i cannabis och ger psykoaktiva verkningar. Dock har en dom från Högsta domstolen 2007 undantagit produkten som produceras genom industrihampa, om den råkar tillhöra en av de sorter som Statens jordbruksverk godkänner (och innehåller max 0,2 procent av substansen THC). De företag som berörs av tillslaget är väl rutinerade och har varit mycket noggranna med att använda den godkända typen av industrihampa. Läkemedelsverket har i dag en möjlighet att besluta om saluförbud mot företag om de inte har tillstånd att sälja en viss typ av produkt, men det har hittills inte gjorts mot något svenskt företag.

Husrannsakningarna och beslagen ska inte ha föregåtts av någon polisanmälan mot företagen. Inte heller sitter någon frihetsberövad med anledning av tillslagen. Polisen har dessutom, i skrivande stund, inte inkommit med vilket lagstöd man haft för att ha genomfört husrannsakningarna.

CBD-oljan hjälper en lång rad människor med olika typer av besvär. Exempelvis har flera personer med epilepsi använt oljan då det ses som det enda som hjälper utan starka biverkningar, men det finns även en lång rad andra sjukdomstillstånd där preparatet används på ett fördelaktigt sätt. Två av de företag som drabbats, Scandinavian Hemp och Nordic Med Can, råkar vara Sveriges två främsta distributörer, varför tillslaget lär leda till omfattande problem för många sjuka människor som helt plötsligt inte får tag på preparatet.

Att dessa tillslag skett är för undertecknad oförståeligt.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att tillslag som dessa kan legitimeras, och avser ministern att vidta åtgärder för att förhindra att likande tillslag sker i framtiden?

Svar på skriftlig fråga 2017/18:180 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:180 av Markus Wiechel (SD) Tillslag mot CBD-distributörer och tillverkare

Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att de tillslag som hänvisas till i frågan, mot CBD-distributörer och tillverkare, kan legitimeras och om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att liknande tillslag sker i framtiden.

Det som föranleder Markus Wiechels fråga är ett tillslag som polisen ska ha gjort mot distributörer och tillverkare av cannabidiololja (även kallad CBD-olja), som baseras på industrihampa. Enligt Markus Wiechel har beslag av CBD-produkter gjorts, vilket enligt Wiechel kan leda till att en del människor, som konsumerar produkterna för att lindra besvär av till exempel epilepsi, inte kommer att kunna få tag i produkterna.

Polismyndighetens uppdrag är bland annat att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisen ska agera när misstanke finns om att brott har begåtts. Hur polisen agerar i enskilda fall kan jag som statsråd varken kommentera eller agera utifrån. Jag har stort förtroende för svensk polis och för att polisens beslut om utredningsåtgärder fattas på goda grunder.

Stockholm den 8 november 2017

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.