Territoriella anspråk

Skriftlig fråga 2015/16:544 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-22
Sista svarsdatum
2016-01-05
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12
Besvarad
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Under år 2015 har det vid flera tillfällen framkommit att Folkrepubliken Kina har skapat nya öar i Sydkinesiska havet genom att fylla rev med tusentals ton av sand och sten. Detta har lett till konkurrerande territoriella anspråk, förvisso långt från Sveriges gräns, men fenomenet väcker substantiella frågor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Föranleder det någon åtgärd eller något initiativ från ministerns och regeringens sida när andra länder på konstgjord väg skapar nya landområden och sedan gör territoriella anspråk?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:544 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:544 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Territoriella anspråk

Jesper Skalberg Karlsson har, mot bakgrund av utvecklingen i Sydkinesiska havet, frågat mig om det föranleder någon åtgärd eller något initiativ från regeringens sida när andra länder på konstgjord

väg skapar nya landområden och sedan gör territoriella anspråk.

De stater som på olika grunder gör anspråk på de små öarna och atollerna samt de omgivande vattnen i Sydkinesiska havet, inklusive anspråk kopplade till konstgjorda öar och rev, är samtliga parter till

FN:s havsrättskonvention. Denna konvention anger regler för gränsdragningar till havs och grunderna för en fredlig lösning av

tvister.

Filippinerna hänsköt i januari 2013 frågan om Kinas territoriella anspråk i Sydkinesiska havet till den permanenta skiljedomstolen i Haag. I oktober 2015 meddelade skiljedomstolen att den har jurisdiktion att bedöma huruvida de aktuella reven i havet kan ge någon part rätt att hävda en exklusiv ekonomisk zon eller en kontinentalsockel räknat från dessa. Domstolens utlåtande väntas under innevarande år.

En icke-bindande deklaration om Sydkinesiska havet undertecknades 2002 av Kina och medlemsländerna i den regionala organisationen

Asean (Association of South East Asian Nations). Samtal har förts mellan Aseanländerna och Kina om en legalt bindande och mer utförlig uppförandekod för Sydkinesiska havet.

Sverige anser att territoriella dispyter bör lösas på fredlig väg i enlighet med internationell rätt. Sverige tillmäter här stor betydelse till den viktiga principen om alla staters rätt att utnyttja det fria havet utan onödiga begränsningar, bland annat rätten till fri navigering.

EU är engagerat i regionen och följer nära den regionala politiska och ekonomiska utvecklingen. Regeringen stödjer EU:s dialog med länder i regionen, inklusive regionala organisationen Asean inom ramen för ARF (Asean Regional Forum) om Sydkinesiska havet.

Stockholm den 12 januari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.