Till innehåll på sidan

System för flyttanmälan och eftersändning av post

Skriftlig fråga 2015/16:731 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-02
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I 20 års tid har Svensk adressändring AB (SvAAB) haft ett väl fungerande avtal med Skatteverket om hanteringen av flyttanmälan och ändring av folkbokföringsadress. Via Svensk adressändring har alla som flyttar kunnat göra en flyttanmälan och få postal eftersändning på ett och samma ställe. Detta samarbete har varit fruktbart för alla parter, inte minst för kunderna.

Sedan den 1 januari 2016 är detta samarbete avslutat. Det finns en betydande risk för att postkvaliteten i hela landet försämras om de privatpersoner som gör en flyttanmälan hos Skatteverket inte automatiskt kan anmäla eftersändning. Utan postal adressändring blir inte försändelser vidaresända till den nya adressen. Detta skapar uppenbara bekymmer för mottagaren, för den som delar ut post, men också för avsändarna som får svårt att kommunicera med sina kunder. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Hur har statsrådet agerat, och hur avser statsrådet att agera framgent, för att säkerställa en hög postal kvalitet med fungerande system för flyttanmälan och eftersändning av post?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:731 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00869/ITP

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:731 av Anders Åkesson (C) System för flyttanmälan och eftersändning av post

Anders Åkesson har frågat mig hur jag har agerat, och hur jag avser agera framgent, för att säkerställa en hög postal kvalitet med fungerande system för flyttanmälan och eftersändning av post.

Regeringens förvaltningspolitik bygger på att myndigheterna i stor utsträckning själva, utifrån de mål och uppgifter för verksamheten som riksdagen och regeringen fastställer, avgör hur verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt tillgodose samhällets samlade behov. Det är myndigheternas respektive ledning som ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushåller väl med statens medel. Att statliga myndigheter utvecklar sin verksamhet och digitaliserar sina tjänster för att förbättra sin service till medborgarna och bli effektivare är positivt.

Skatteverket har ansvar för folkbokföringen och därmed ändring av folkbokföringsadress och hantering av flyttanmälan. Post- och telestyrelsen (PTS) är utsedd att utöva tillsyn inom postområdet.

Att ett avtal upphör att gälla vid en viss tidpunkt är inget konstigt. Sedan början av förra året har det pågått en dialog mellan de inblandade myndigheterna Skatteverket och PTS samt företaget Svensk adressändring AB, som ägs av postoperatörerna. Regeringen har följt och följer fortfarande frågan om eftersändning av post och jag och mina medarbetare har träffat Svensk adressändring AB och representanter för postoperatörerna.

För regeringen är det viktigt att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet, som är kostnadseffektiv och i så stor utsträckning som möjligt motsvarar hushållens och företagens behov. Information om hur eftersändning av post kan beställas av Svensk adressändring finns i direkt anslutning till Skatteverkets e-tjänst för flyttanmälan. Regeringen har förtroende för att Skatteverket bedriver folkbokföringsverksamheten effektivt utifrån medborgarnas behov och att PTS kontrollerar kvaliteten inom postområdet.

Stockholm den 9 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.