Till innehåll på sidan

Sveriges position i EU:s arbete om särläkemedel

Skriftlig fråga 2021/22:1541 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-05-04
Överlämnad
2022-05-05
Anmäld
2022-05-06
Svarsdatum
2022-05-11
Sista svarsdatum
2022-05-11
Besvarad
2022-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Inom EU-kommissionen pågår för närvarande ett arbete med att revidera den gällande EU-förordningen om särläkemedel (Orphan Medicinal Products Regulation). Kommissionen förväntas komma med sitt förslag i december i år. Därefter vidtar förhandlings- och beslutsprocessen i Europaparlamentet och mellan medlemsstaterna.

Under det nuvarande franska ordförandeskapet har sällsynta diagnoser getts hög prioritet. I Sverige har regeringens agerande hittills präglats av en påfallande passivitet. En motsträvig regering har pressats av riksdagen att inta en högre profil. När Sverige den 1 januari 2023 tar över ordförandeskapet får vi en nyckelroll i arbetet. Det väcker frågor om regeringens både engagemang och politiska inriktning.

Viktiga patientorganisationer, såsom EURORDIS-Rare Diseases Europe, som representerar 995 organisationer i 74 länder, har länge drivit på för ett mer ambitiöst europeiskt regelverk för människor som drabbas av sällsynta sjukdomar. I en inlaga till kommissionen i januari 2021 poängterar EURORDIS att ett nytt regelverk på området för att vara meningsfullt måste öka konkurrenskraften i den globala miljön och stärka attraktiviteten för det europeiska ekosystemet för vetenskaplig utveckling.

Sverige har starka traditioner och höga ambitioner när det gäller life science, medicinsk forskning och en läkemedelsindustri i framkant. Ett nytt europeiskt regelverk för särläkemedel måste slå vakt om rimliga villkor för svensk och europeisk läkemedelsforskning. Både på kort och lång sikt är det också den enda inriktning som kan ge patienter med sällsynta sjukdomar tillgång till de läkemedel de behöver.

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att under det kommande svenska ordförandeskapet i EU slå vakt om villkoren för svensk och europeisk läkemedelsforskning i arbetet med revisionen av den gällande EU-förordningen om särläkemedel (Orphan Medicinal Products Regulation)?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1541 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)


Svar på fråga 2021/22:1541 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Sveriges position i EU:s arbete om särläkemedel

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att under det kommande svenska ordförandeskapet i EU slå vakt om villkoren för svensk och europeisk läkemedelsforskning i arbetet med revisionen av den gällande EU-förordningen om särläkemedel (Orphan Medicinal Products Regulation).

Jag ser stort värde i att det förs diskussioner just om sällsynta sjukdomar på europeisk nivå. EU:s medlemsstater står inför flera liknande utmaningar, bland annat möjlighet till diagnostik och tillgång till effektiv behandling av sällsynta sjukdomar. Här är forskningsfrågan givetvis central vilket jag lyft fram i olika sammanhang, bl.a. vid möten som det franska ordförandeskapet haft.

Det nya förslaget om särläkemedel förväntas presenteras sista kvartalet 2022. Vi kommer som inkommande ordförande bidra till att föra förhandlingarna framåt i Rådet, vilket vi ser fram emot. Vi kommer i vanlig ordning att återkomma till Riksdagen med information om förslaget och överläggning kring svensk ståndpunkt när det presenterats. Det är för tidigt att ta ställning till det nu. Jag avser att fortsatt följa frågan aktivt och utesluter inte ytterligare insatser för att just säkerställa en god och jämlik tillgång till läkemedel.

Stockholm den 11 maj 2022

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.